Φωτογραφίες Ιατρείου

Ο Εξωτερικός Χώρος - Entrance

Ο χώρος του εξεταστηρίου - γραφείο ιατρού - Doctor's office

Αίθουσα αναμονής - Waiting Room

Το υπερσύγχρονο σπιρόμετρο για τον Πλήρη Λειτουργικό Έλεγχο Αναπνοής - Spirometer for Complete Series of Pulmonary Function Tests

Ο αναλυτής αερίων αίματος με δυνατότητα εκτύπωσης αποτελεσμάτων

Φορητά σύστηματα μελέτης ύπνου

Μέτρηση μονοξειδίου του Αζώτου (FENO) για την ολοκληρωμένη εκτίμηση του άσθματος

Σύστημα αποστείρωσης αέρα και επιφανειών υπεριώδους φωτός UVC