Φωτογραφίες Ιατρείου

Ο Εξωτερικός Χώρος - Entrance

Ο Εξωτερικός Χώρος - Entrance
Ο Εξωτερικός Χώρος - Entrance

Ο χώρος του εξεταστηρίου - γραφείο ιατρού    -  Doctor's office    

Ο χώρος του εξεταστηρίου - γραφείο ιατρού  - Doctor's office
Ο χώρος του εξεταστηρίου - γραφείο ιατρού  - Doctor's office

Αίθουσα αναμονής  - Waiting Room

Ο χώρος του εξεταστηρίου - γραφείο ιατρού  - Doctor's office
Ο χώρος του εξεταστηρίου - γραφείο ιατρού  - Doctor's office

 Το υπερσύγχρονο σπιρόμετρο για τον Πλήρη Λειτουργικό Έλεγχο Αναπνοής -  Spirometer for Complete Series of Pulmonary Function Tests 

 Το υπερσύγχρονο σπιρόμετρο για τον Πλήρη Λειτουργικό Έλεγχο Αναπνοής - Spirometer for Complete Series of Pulmonary Function Tests

 Ο αναλυτής αερίων αίματος με δυνατότητα εκτύπωσης αποτελεσμάτων

Ο αναλυτής αερίων αίματος με δυνατότητα εκτύπωσης αποτελεσμάτων

Φορητά σύστηματα μελέτης ύπνου

Φορητά σύστηματα μελέτης ύπνου
Φορητά σύστηματα μελέτης ύπνου

Μέτρηση μονοξειδίου του Αζώτου (FENO)  για την ολοκληρωμένη  εκτίμηση  του  άσθματος

Φορητά σύστηματα μελέτης ύπνου

Σύστημα αποστείρωσης αέρα και επιφανειών υπεριώδους φωτός UVC

Φορητά σύστηματα μελέτης ύπνου