Οι περισσότεροι γονείς δεν γνωρίζουν τα φάρμακα που λαμβάνουν τα παιδιά τους για το άσθμα!

Post date: Jun 3, 2016 8:31:29 AM

Μία νέα μελέτη έδειξε ότι η πλειοψηφία των γονιών που έχουν παιδιά με άσθμα δεν γνωρίζουν σημαντικές λεπτομέρειες για την αγωγή που τους έχει χορηγηθεί από τους ιατρούς τους. Η μελέτη δημοσιεύτηκε στο ιατρικό περιοδικό Journal of Allergy and Clinical Immunology, πραγματοποιήθηκε στις ΗΠΑ και συμπεριέλαβε τους γονείς 740 παιδιών (μέση ηλικία 8,6 έτη) με επιμένων άσθμα.

Στη μελέτη αυτή δόθηκε στους γονείς μία λίστα από τα  φάρμακα που υπάρχουν για το άσθμα και τους ζητήθηκε να διαλέξουν το φάρμακο που παίρνει το παιδί τους και να αναφέρουν την δοσολογία με την οποία χορηγήθηκε από τον ιατρό τους. Στη συνέχεια, τα δεδομένα αυτά διασταυρώθηκαν με την συνταγογράφηση που είχε γίνει από τους ιατρούς.  Σύμφωνα με το ιστορικό που διατηρούσαν οι ιατροί  το 77% των παιδιών της μελέτης λάμβαναν εισπνοές με κορτιζόνη (το βασικό δηλαδή φάρμακο που ρυθμίζει το άσθμα), το 23% λάμβανε ανταγωνιστές λευκοτριενίων (που είναι ειδική για το άσθμα αγωγή σε μορφή δισκίου) και το 10% λάμβανε εισπνοές που είχαν συνδυασμό κορτιζόνης και βρογχοδιασταλτικού.

Οι ερευνητές παρατήρησαν ότι όταν συγκρίναν τις οδηγίες που είχαν δώσει οι ιατροί με τα αποτελέσματα της μελέτης στους γονείς, υπήρχε σημαντική ασυμφωνία.

Συγκεκριμένα το 30% των γονιών δεν ήξεραν ποιο φάρμακο για το άσθμα έπαιρναν τα παιδιά τους ενώ οι μισοί (50%) δεν ήξεραν ούτε το φάρμακο ούτε τον τρόπο χορήγησης του. Η ασυμφωνία αυτή ήταν πιο πιθανή όταν οι γονείς ένιωθαν ότι τα φάρμακα δεν βοηθάνε, ή , αντιθέτως, όταν πίστευαν ότι τα παιδιά τους χρειάζονταν λιγότερα φάρμακα από αυτά που χορηγήθηκαν!

Η μελέτη αυτή αναδεικνύει το πρόβλημα της ελλιπούς ενημέρωσης των γονέων στην θεραπεία του άσθματος στα παιδιά. Γνωρίζουμε ότι η σωστή θεραπεία του άσθματος επιτυγχάνεται μόνον εάν ο ασθενής λαμβάνει σωστά τα φάρμακά του και ότι η σημαντικότερη αιτία αποτυχίας της θεραπείας του άσθματος είναι η ελλιπής συμμόρφωση με την χορηγούμενη αγωγή.

Στα παιδιά, και οπωσδήποτε στις πιο μικρές ηλικίες αυτών, η σωστή λήψη της αγωγής προϋποθέτει έλεγχο από τον γονέα, ο οποίος παρακολουθεί τα συμπτώματα του άσθματος στο παιδί αλλά και επιβλέπει τον τρόπο λήψης της αγωγής.  Για να υπάρχει όμως ο έλεγχος αυτός από τους γονείς πρέπει πρώτα οι ίδιοι να γνωρίζουν για την φύση του άσθματος και  να πιστέψουν στην αποτελεσματικότητα των φαρμάκων, ώστε να μην επηρεάζονται από λανθασμένες προσωπικές αντιλήψεις. Αυτό επιτυγχάνεται μόνο με σωστή ενημέρωση για το άσθμα αλλά και για τον τρόπο δράσης και την αναγκαιότητα της αγωγής.

Χρειάζεται λοιπόν καλή επικοινωνία και συνεχής ενημέρωση με τους γονείς ώστε να βγουν κερδισμένα τα παιδιά μας!