Τα παιδιά σας μεγαλώνουν σε παραδοσιακή φάρμα? Η πιθανότητα να εμφανίσουν άσθμα είναι ελάχιστη!.

Post date: Aug 4, 2016 4:20:36 PM

Mία νέα μελέτη έδειξε ότι η διαβίωση σε παραδοσιακού τύπου φάρμες προστατεύει από άσθμα ενεργοποιώντας τους μηχανισμούς της φυσικής ανοσίας του οργανισμού. Η μελέτη δημοσιεύτηκε στο ιατρικό περιοδικό New England Journal of Medicine.

Γνωρίζουμε ότι τόσο οι γενετικοί παράγοντες όσο και το περιβάλλον παίζουν ρόλο στην εμφάνιση άσθματος και αλλεργιών. Στο παρελθόν έχουν γίνει αρκετές επιδημιολογικές μελέτες που έδειξαν ότι παιδιά που μεγαλώνουν σε παραδοσιακές φάρμες εμφανίζουν άσθμα σε μικρότερο ποσοστό συγκριτικά με παιδιά που ζουν σε αστικό περιβάλλον ή σε περισσότερο βιομηχανοποιημένες φάρμες. Η συχνή έκθεση σε ζώα της φάρμας αλλά και το μικροβίωμα τους, δηλαδή το είδος και η ποσότητα των μικροβίων που φέρνουν τα ζώα αυτά, πιστεύεται ότι ασκούν προστατευτικό ρόλο στην εμφάνιση άσθματος.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής υπάρχουν δύο πληθυσμοί, οι Amish (που ζουν στην Ιντιάνα)  και οι Hutterites (που ζουν στην Νότια Ντακότα), οι οποίοι έχουν κοινές ρίζες από την Κεντρική Ευρώπη και ζουν μέσα σε φάρμες. Οι Amish ζουν σε παραδοσιακού τύπου και οι Hutterites σε βιομηχανικού τύπου φάρμες. Η εμφάνιση άσθματος είναι τετραπλάσια στον πληθυσμό των Hutterites. Μπορούν οι τεχνικές που χρησιμοποιούν στις φάρμες να εξηγήσουν αυτή τη διαφορά στο άσθμα?

Στη μελέτη αυτή οι ερευνητές συμπεριέλαβαν συνολικά 60 παιδιά με άσθμα από τους δύο πληθυσμούς, ηλικίας 7 έως 14 ετών (το 2012) με σκοπό να μελετήσουν και να προσδιορίσουν την επίδραση της περιβαλλοντικής έκθεσης στην εμφάνιση άσθματος.

Οι ερευνητές κατέγραψαν τα συμπτώματα άσθματος των παιδιών (με ειδικά ερωτηματολόγια) και  έλαβαν ειδικές εργαστηριακές εξετάσεις αίματος,  που συμπεριέλαβαν  εξετάσεις γενετικού ελέγχου (DNA), καθώς και δείγματα σκόνης από τα σπίτια των παιδιών. H σκόνη αναλύθηκε για επίπεδα αλλεργιογόνων και ενδοτοξινών (δηλαδή τοξίνες που περιέχονται μέσα σε βακτήρια-μικρόβια) καθώς και για τα μικροβία που περιείχε. Το αίμα των  παιδιών μελετήθηκε για σημεία ενδεικτικά ενεργοποίησης της φυσικής και της επίκτητης ανοσίας. Η φυσική ανοσία αφορά στην επίκτητη άμυνα του οργανισμού που δρα άμεσα σε κάθε εισβολέα του οργανισμού, δεν είναι ειδική για κάθε μικρόβιο ή αλλεργιογόνο και γίνεται με την ενεργοποίηση ειδικών κυττάρων άμυνας. Η επίκτητη ανοσία αναπτύσσεται από τον οργανισμό μετά από κάθε εισβολή, παράγεται ειδικά για τον συγκεκριμένο εισβολέα και γίνεται κυρίως με την δημιουργία αντισωμάτων.

Παρόλο που και οι δύο πληθυσμοί των παιδιών είχαν σαφείς γενετικές ομοιότητες (όμοιο DNA λόγω κοινής καταγωγής) κανένα από τα παιδιά των Amish και το 20% των παιδιών των Hutterites είχαν άσθμα. Επίσης τα παιδιά των Hutterites είχαν τριπλάσια ολική IgE, το ειδικό δηλαδή αντίσωμα (της επίκτητης ανοσίας) που σχετίζεται με τις αλλεργίες. Όμοια περισσότερα παιδιά από τους Hutterites είχαν υψηλότερες τιμές ειδικών IgE αντίσωματων για συγκεκριμένα αλλεργιογόνα. Παρόλο που ενδοτοξίνες βρέθηκαν στα σπίτια και των δύο πληθυσμών, αυτές ήταν εφτά φορές υψηλότερα στα σπίτια των Amish.Η ανάλυση των δειγμάτων αίματος αλλά και πειράματα που έγιναν σε ποντίκια έδωσαν  δεδομένα που δείχνουν μεγαλύτερη ενεργοποίηση της φυσικής ανοσίας στα παιδιά των Amish.

Oι ερευνητές συμπεραίνουν ότι το περιβάλλον στο οποίο ζουν οι Amish μειώνει την πιθανότητα άσθματος ενεργοποιώντας την φυσική ανοσία του οργανισμού, πιθανώς λόγω έκθεσης σε περισσότερες ενδοτοξίνες και σε διαφορετικό μικροβίωμα ζώων.

Είναι επομένως σημαντικό να επιδιώκουμε συνεχώς έναν περισσότερο φυσικό τρόπο ζωής για τα παιδιά μας, καθώς αυτό προστατεύει από την εμφάνιση αλλεργιών και άσθματος.