Πόσο συχνά και πόσο επικίνδυνα νοσήματα είναι η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια και το Άσθμα…τελευταία δεδομένα.

Μία πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη προσδιορίζει την συχνότητα  και τις συνέπειες του άσθματος και της Χρόνιας Αποφρακτικής πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ) στον κόσμο. Η μελέτη  έγινε με στοιχεία του 2015 σε 188 χώρες συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, και δημοσιεύθηκε στο έγκριτο ιατρικό περιοδικό  LANCET .

Σύμφωνα με την μελέτη αυτή:

Τα ευρήματα αυτά τονίζουν την ανάγκη έγκαιρης διάγνωσης των νοσημάτων αυτών αλλά και την σημασία της μείωσης του καπνίσματος (παθητικού- ενεργητικού) καθώς το κάπνισμα αποτελεί την κύρια αιτία εμφάνισης ΧΑΠ αλλά και σημαντική αιτία επιδείνωσης του άσθματος.

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τις διεθνείς οδηγίες η ΧΑΠ διαγιγνώσκεται με την σπιρομέτρηση σε πνευμονολόγο.