Κάπνισμα:   Μύθοι και πραγματικότητες…

ΜΥΘΟΙ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ

Το κάπνισμα μου μειώνει το άγχος….
Το παθητικό κάπνισμα:

Τα ιατρεία διακοπής καπνίσματος λειτουργούν στα ιδιωτικά ιατρεία πνευμονολόγων και σε μερικά νοσοκομεία. Οι πνευμονολόγοι που ασχολούνται με τη διακοπή του καπνίσματος έχουν λάβει ειδική  εκπαίδευση τόσο κατά την εξειδίκευση τους όσο και σε ειδικά σεμινάρια που οργανώνονται τακτικά  από την Ελληνική και την Ευρωπαϊκή Πνευμονολογική Εταιρία. Στα ιατρεία διακοπής εφαρμόζονται μελετημένες, αποδεδειγμένες επιστημονικά και εξειδικευμένες για κάθε ασθενή μέθοδοι καθοδήγησης και θεραπευτικής αντιμετώπισης (φαρμακευτικής ή μη) που καθιστούν την  διακοπή μία εύκολη και ασφαλή πραγματικότητα για τον ασθενή με ποσοστά επιτυχίας πάνω από 80%.

Αρκεί η δική σου απόφαση για να αποτελέσει η μέρα αυτή σταθμό για τη ζωή σου.