IQOS και θερμαινόμενα προϊόντα καπνού ...όλη η αλήθεια.

To παρακάτω κείμενο αποτελεί ελεύθερη μετάφραση της ανακοίνωσης της Επιτροπής Ελέγχου Καπνίσματος της Ευρωπαϊκής Πνευμονολογικής Εταιρίας (ERS Tobacco Control Committee). 

Τι είναι τα θερμαινόμενα προϊόντα καπνού?

Τα θερμαινόμενα προϊόντα καπνού είναι ένα νέο σύστημα χορήγησης νικοτίνης το οποίο παρουσιάζεται από την καπνοβιομηχανία ως “προϊόν  που ζεσταίνει - δεν καίει”. Τα προϊόντα αυτά αποτελούνται από μία βάση-υποδοχέα η οποία θερμαίνει μία ράβδο (Stick) καπνού. Η καπνοβιομηχανία επιδιώκει ενεργά την προώθηση των προϊόντων αυτών  όπως το ICOS το BLOW και το RIVO.

 Η έρευνα της καπνοβιομηχανίας ισχυρίζεται  μείωση  των βλαβών κατά 90-95% .

Συμφώνα με ένα δελτίο τύπου της καπνοβιομηχανίας το βασικό συστατικό των θερμαινόμενων προϊόντων καπνού είναι το νερό,  ενώ το  κύριο συστατικό των συμβατικών τσιγάρων είναι η πίσσα.  Με τον τρόπο αυτό η καπνοβιομηχανία ισχυρίζεται ότι υπάρχει 90-95% μείωση των βλαβερών  ουσιών και της τοξικότητας των προϊόντων αυτών1.

Διερευνώντας βαθύτερα την έρευνα των καπνοβιομηχανιών στα θερμαινόμενα προϊόντα καπνού.

Οι καπνοβιομηχανίες  δεν ενημερώνουν το κοινό για το γεγονός ότι κάποια βλαβερά συστατικά βρέθηκαν σε αυξημένες συγκεντρώσεις στις μελέτες τους όπως πχ. αιωρούμενα  σωματίδια, πίσσα, ακεταλδεύδη (καρκινογόνο), ακριλαμίδη  (δυνητικό καρκινογόνο) και ένας μεταβολίτης ακρολεΐνης που είναι τοξικός και ερεθιστικός 2-6. Μερικές μελέτες βρήκαν πολύ αυξημένες συγκεντρώσεις φορμαλδεΰδης (ενός δυνητικά καρκινογόνου) στα θερμαινόμενα προϊόντα καπνού σε σχέση με τα συμβατικά τσιγάρα 7-8. Ανεξάρτητες μελέτες έχουν δείξει ότι υπάρχει ένα ουσιωδώς αυξημένο ρίσκο από αυτό που ισχυρίζεται η καπνοβιομηχανία. 

Ιστορικά υπάρχουν ισχυρές αποδείξεις ότι οι μελέτες που γίνονται ή χρηματοδοτούνται από την καπνοβιομηχανία δεν μπορούν να είναι αξιόπιστες 9-13. Πρώην υπάλληλοι ή εντολείς καπνοβιομηχανιών έχουν περιγράψει λεπτομερώς  σοβαρές παρατυπίες στα κλινικά πειράματα πάνω στα θερμαινόμενα προϊόντα καπνού που έγιναν από αυτές 14

 Ανεξάρτητες έρευνες έχουν δείξει ότι η ακρολεΐνη (τοξική και ερεθιστική ουσία) μειώνεται μόνο κατά 18%, η φολμαδεΰδη ( δυνητικό καρκινογόνο) κατά 26%, η βενζαλδεΰδη (δυνητικό καρκινογόνο) κατά 50% και τα επίπεδα των TSNAs (καρκινογόνα) ανιχνεύονται στο 1/5 σε σχέση με τα συμβατικά τσιγάρα16. Επιπλέον η δυνητικά καρκινογόνος ουσία ακεναφθένη ανιχνεύεται σε τουλάχιστον 3 φορές υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με τα συμβατικά τσιγάρα15  και τα επίπεδα της νικοτίνης και της πίσσας έχουν βρεθεί να είναι σχεδόν ίδια  με αυτά των συμβατικών  τσιγάρων17

Μια πειραματική μελέτη σε ζώα βρήκε ότι η έκθεση στο ICOS οδήγησε στη μείωση κατά 60% της λειτουργίας των αιμοφόρων αγγείων, ποσοστό συγκρίσιμο με αυτό που προκαλεί το συμβατικό τσιγάρο19

Τέλος, μια μελέτη βρήκε ότι οι  χρήστες  των iCOS μπορεί να έχουν την ανάγκη να καπνίζουν σε ένα τόσο γρήγορο ρυθμό που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αυξημένη πρόσληψη καρβονιλίων  (δυνητικά καρκινογόνα) και νικοτίνης προκαλώντας έτσι υψηλά  επίπεδα εξάρτησης από την νικοτίνη19.


Τι συνιστά η Ευρωπαϊκή Πνευμονολογική Εταιρεία.

Ακόμα και αν τα θερμαινόμενα προϊόντα καπνού πιθανώς είναι λιγότερο βλαβερά για τους καπνιστές, παρ 'όλα αυτά παραμένουν βλαβερά και εθιστικά σε υψηλό βαθμό, και υπάρχει αυξημένος κίνδυνος  ότι οι καπνιστές θα “μεταφερθούν” στα προϊόντα αυτά αντί να διακόψουν το τσιγάρο. 

Η ευρωπαϊκή πνευμονολογική εταιρεία δεν μπορεί να προτείνει κανένα προϊόν το οποίο είναι βλαβερό στους πνεύμονες καi στην υγεία των ανθρώπων.


Γιατί η ERS κάνει αυτή την σύσταση?

Τα Θερμαινόμενα προϊόντα καπνού:

1.       Είναι βλαβερά και εθιστικά.

2.       Υπονομεύουν την επιθυμία των καπνιστών να διακόψουν το κάπνισμα.

3.       Υπονομεύουν την επιθυμία των πρώην καπνιστών να παραμείνουν ελεύθεροι καπνού.

4.       Είναι ένα πειρασμός  για τους μη καπνιστές και τους νέους  ανθρώπους.

5.       Ενέχουν ένα κίνδυνο απομυθοποίησης  της βλαβερής καπνιστικής  συνήθειας.

6.       Ενέχουν ένα κίνδυνο ταυτόχρονης  χρήσης  τους με τα συμβατικά τσιγάρα.

Είναι δελεαστικό να προτείνουμε στους καπνιστές  να μεταφερθούν στα θερμαινόμενα προϊόντα καπνού  χωρίς να σκεφτόμαστε όλες τις συνέπειες. Η εμπειρία μας πχ με τα τσιγάρα φίλτρου και τα lights («ελαφριά») έδειξαν ότι τα ‘’ πιο ασφαλή προϊόντα’’ υπονομεύουν την επιθυμία των καπνιστών να διακόψουν και δεν έχουν βελτιώσει την υγεία των καπνιστών 20. Παρακάτω παραθέτουμε αναφορές  της καπνοβιομηχανίας για τα ‘’ασφαλέστερα προϊόντα’’: «Οι καπνιστές  που θέλουν να διακόψουν το κάπνισμα θα πρέπει να αποθαρρύνονται ή θα πρέπει τουλάχιστον να συντηρούμε την αγορά μακροχρόνια21»

Θα πρέπει επίσης να θυμόμαστε ότι 2-3 στους 4 καπνιστές θέλουν να κόψουν το τσιγάρο22 και σχεδόν όλοι οι καπνιστές μετάνιωσαν που ξεκίνησαν το τσιγάρο23. Επίσης, πολλοί καπνιστές θέλουν να διακόψουν το κάπνισμα επειδή θέλουν να κερδίσουν τον έλεγχο της ζωής τους25,26 και να θεραπευτούν από την εξάρτηση της νικοτίνης - αυτό δεν θα συμβεί αν αλλάξουν στα θερμαινόμενα προϊόντα καπνού. Επιπλέον, δεν έχουμε αποδείξεις ότι τα θερμαινόμενα προϊόντα καπνού είναι αποτελεσματικά σαν βοήθημα για τη διακοπή του καπνίσματος. 

Η ταυτόχρονη χρήση  είναι πολύ συχνή για άλλα προϊόντα που παρουσιάζονται ότι μειώνουν τον κίνδυνο, όπως τα ηλεκτρονικά  τσιγάρα (περίπου 70-80%) 30-31 και το snuff/snus (πάνω από 40%)32 , επομένως η ταυτόχρονη χρήση των θερμαινόμενων προϊόντων καπνού μαζί με τα συμβατικά τσιγάρα δεν μπορεί να αποκλειστεί. Τελικά. οι πρώην καπνιστές και οι μη καπνιστές  μπορεί να δελεαστούν  και να ξεκινήσουν αυτά τα «αβλαβή» προϊόντα και μπορεί να συμβεί απομυθοποίηση του καπνίσματος στο κοινό33.

Η Ευρωπαϊκή επιτροπή τονίζει ότι  «όσον αναφορά την πώληση, παρουσίαση και κατασκευή των προϊόντων αυτών μέσα στην ευρωπαϊκή ένωση , ισχύουν οι σχετικοί όροι της Οδηγίας Παραγώγων Καπνού  οι οποίοι θα πρέπει να ενισχυθούν. Αυτό περιλαμβάνει την απαγόρευση  παραπλανητικών στοιχείων που προβλέπονται στο Άρθρο 13 και προφανώς, κάθε αναφορά ότι κάποιο συγκεκριμένο προϊόν καπνού είναι λιγότερο βλαβερό σε σχέση με κάποιο άλλο34.

Τα κράτη μέλη ήδη διερευνούν την τοξικότητα των προϊόντων αυτών. Για παράδειγμα , υπάρχει ένας προβληματισμός στο Ηνωμένο Βασίλειο για την πιθανότητα ότι οι μη καπνιστές συμπεριλαμβανομένων των παιδιών και των νέων ανθρώπων που δεν θα ξεκινούσαν το κάπνισμα τσιγάρων να ξεκινήσουν να χρησιμοποιούν  αυτά τα προϊόντα καθώς προβάλλονται ως ασφαλή. Υπάρχει επίσης ανησυχία για τον αν τα προϊόντα αυτά θα οδηγήσουν τους ανθρώπους να καπνίσουν τα συμβατικά τσιγάρα35

Μια ομάδα ειδικών επιστημόνων συμβούλευσαν τον Αμερικανικό Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) να ψηφήσει ενάντια των ισχυρισμών της καπνοβιομηχανίας ότι τα θερμαινόμενα προϊόντα καπνού μειώνουν τον κίνδυνο των ασθενειών που σχετίζονται με το κάπνισμα και ότι τα ICOS είναι λιγότερα επικίνδυνα από την συνεχίση του καπνίσματος36.


Συμπεράσματα

Τα θερμαινόμενα προϊόντα καπνού, το  κάπνισμα  συμβατικών τσιγάρων , και η χρήση καπνού για στοματική ή ρινική χρήση είναι όλα εθιστικά και καρκινογόνα στους ανθρώπους.  

Δεν θα πρέπει να επιτρέπουμε να γίνεται συζήτηση σχετικά με τα νέα προϊόντα καπνού ώστε να αποσπόμαστε από την βασική μας υποχρέωση: να προωθούμε ρυθμιστικά μέτρα που ξέρουμε ότι είναι αποτελεσματικά ώστε να μειώσουμε το κάπνισμα και να υποστηρίξουμε αυτούς που θέλουν να απαλλαγούν από αυτό. Βιβλιογραφία