Βιογραφικό Ιατρού

Φωτογραφία Ιατρού

Βιττωράκης Στυλιανός MD, PhD                                             

Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών.

Υπέυθυνος Ομάδας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας

Ημερομηνία γέννησης: 27/5/1976 - Ροδοβάνι Χανίων.

Επαγγελματική Εμπειρία:

Εκπαίδευση στα τμήματα:

   


Εκπαίδευση και κατάρτιση- Ακαδημαικοί τίτλοι: 

Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής: «Διαφορές στην κινητική των υποτύπων των δενδριτικών κυττάρων στο αίμα και στο δέρμα ατοπικών ασθενών μετά από πολλαπλές ενδοδερμικές προκλήσεις με αλλεργιογόνο»

Τμήματα εκπόνησης έρευνας:  7η Πνευμονολογική Κλινική Νοσοκομείου Σωτηρία, Παθολογοανατομικό εργαστήριο Νοσοκομείου Σωτηρία, Ίδρυμα Βιοϊατρικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΒΕΑΑ) - εργαστήριο Κυτταρικής Ανοσολογίας .

   Ολοκλήρωση διατριβής και επιτυχής αξιολόγηση (ΑΡΙΣΤΑ) από την 7μελή επιτροπή: 22/04/2013.

   Ορκωμοσία: 16/5/2013.

   Δημοσιευθέν άρθρο διατριβής: Vittorakis S, Samitas K, Tousa S, Zervas E, Aggelakopoulou M, Semitekolou M, Panoutsakopoulou V,       Xanthou     G, Gaga M. Circulating  Conventional and Plasmacytoid Dendritic Cell Subsets Display Distinct Kinetics during In Vivo      Repeated Allergen Skin Challenges in Atopic Subjects. Biomed Res Int. 2014;2014:231036.  Epub 2014 Apr 28


 Ημερομηνία αποφοίτησης:  20-02-2002.

 Βαθμός αποφοίτησης: Λίαν Καλώς


    Δημοσιεύσεις:


Σε διεθνή ιατρικά περιοδικά (papers):


    Προφορικές ανακοινώσεις - Ομιλίες σε συνέδρια:


Αναρτημένες ανοκοινώσεις - Posters


       Άλλο επιστημονικό έργο:

Την διαχείριση ασθενών "Long - Post Covid"

Την διενέργεια Λειτουργικού Ελέγχου της Αναπνοής στην εποχή της Πανδημίας COVID-19

Τον προεγεχειρητικό έλεγχο του αναπνευστικού συστήματος    Παρακολούθηση Συνεδρίων: