Χρήσιμες Συνδέσεις

www.myasthma.gr

Ο νέος ιστότοπος για το άσθμα από την Ομάδα άσθματος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρίας.

European Lung Foundation- Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Πνεύμονα

Χρήσιμη ιστοσελίδα για το κοινό που περιέχει πληροφορίες για τα σημαντικότερα πνευμονολογικά νοσήματα σε πολλές γλώσσες.

Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρία (ΕΠΕ).

Ο ιστότοπος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρίας.

European Examination in Adult Respiratory Medicine -

ERS-H.E.R.M.E.S - Η ιστοσελίδα των εξετάσεων για την απόκτηση Ευρωπαϊκού τίτλου ειδικότητας Πνευμονολογίας

Ευρωπαϊκή Πνευμονολογική Εταιρία (ERS)

Ο ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Πνευμονολογικής Εταιρίας.

Global Initiative for Asthma (GINA)

Οι διεθνείς θέσεις ομοφωνίας για το άσθμα.

Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD)

Οι διεθνείς θέσεις ομοφωνίας για την Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια.