Φωτογραφίες Ιατρείου

 

 

Ο Εξωτερικός Χώρος - Entrance
 
 
 
 
Ο χώρος του εξεταστηρίου - γραφείο ιατρού    -  Doctor's office
              
 
 
 
 

Αίθουσα αναμονής  - Waiting Room

 
 
 
    
  
       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
  
    
                                                                
                                                                                                                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
  
Το υπερσύγχρονο σπιρόμετρο για τον Πλήρη Λειτουργικό Έλεγχο Αναπνοής
 Spirometer for Complete Series of Pulmonary Function Tests
  
 
 Ο αναλυτής αερίων αίματος με δυνατότητα εκτύπωσης αποτελεσμάτων