Αρχείο Βιογραφικού

Διδακτορική ΔιατριβήΠτυχίο Ιατρικής σχολής Αθηνών   
Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Πνευμονολογίας 
(ERS-HERMES)

Comments